Smerter og sygdomme i knogler og led koster dyrt både i mistet livskvalitet for den enkelte og økonomisk for samfundet. Tidligere i år viste en undersøgelse fra Statens Institut for Folke­sundhed, at hver fjerde dansker er ramt af smerter i ryggen, artrose (tidligere kaldet slidgigt) eller en anden muskel- eller ledsygdom. Ud over de menneskelige omkostninger, er det dyrt for samfundet, at så mange mennesker må leve med muskel- og skeletsygdomme. Statens Institut for Folkesundhed har beregnet, at det årligt koster 8 milliarder kroner at behandle de ramte.

Dyr sygdom

Endnu dyrere er den mistede arbejdsindsats. Hvert år er sygdomme i muskler og led nemlig årsag til over 750.000 sygedage. Samtidig er en muskel- eller skeletlidelse årsag til 14 procent af alle førtidspensioneringer. Samlet set koster det samfundet 9,2 milliarder kroner årligt. Men en ting er pengene. Det mest ærgerlige er, at rigtig mange af de ramte kunne have fået et bedre liv, hvis de havde fået den rigtige behandling tidligere.

Ikke nok viden om smerterne

Desværre oplever vi som fysioterapeuter, at mange har en opfattelse af, at man ikke rigtig kan gøre noget ved muskel- og ledsmerter. Vi hører tit, at ”sådan er det jo, når man runder de 40 år”. Det er heldigvis ikke rigtigt. For rigtig mange af de ramte kan den rigtige træning give markante forbedringer, både når det gælder færre smerter, mindre medicin og højere funktionsevne. Et godt eksempel er knæ-artrose, hvor nye måder at træne på de seneste år har vist sig at give enorme forbedringer for en gruppe mennesker, der før måtte leve med stærke smerter.

Den bedste indsats

Hvad er så den rigtige indsats? Forskningen viser, at svaret for rigtig mange af patienterne er en grundig udredning, undervisning, tilpasset fysisk træning og manuel behandling. Det kan lyde underligt, at undervisning hjælper, men det at lære om, hvad der sker i kroppen er afgørende. Som fysioterapeuter oplever vi, at mange patienter med smerter naturligt nok holder sig fra bevægelser, der gør ondt. Desværre gør det i mange tilfælde sygdommen værre. For bevægelse er i mange tilfælde en del af løsningen – især hvis man får hjælp til at komme i gang tidligt i sygdomsforløbet.

Nogle danskere vælger behandlingen fra

Samtidig er det tankevækkende, at målrettet træning hos en fysioterapeut kræver, at danskerne skal have dankortet frem, mens en operation er gratis for patienten. Det betyder, at nogle danskere vælger behandlingen fra og efterspørger en operation i stedet. Det er uheldigt, for vi ved, at fysioterapi og superviseret fysisk træning kan udsætte eller helt fjerne behovet for en operation. Til gavn for den enkelte og for samfundet. Brugerbetaling på fysioterapi er et levn fra en fortid, hvor man vidste mindre om effekten af træning, end man gør i dag. Derfor er det også noget, vi løbende opfordrer politikerne til at ændre. For vi burde som samfund satse meget mere på forebyggelse. Det er billigere og giver bedre liv.