Det giver god mening, når mor og far sætter grænser for teenageres omgang med alkohol. For det betyder rent faktisk, at de drikker mindre. Men det kan være svært at sætte grænser. Mange er usikre på, hvad der er normalt blandt de andre i klassen, klubben eller gruppen, og man vil jo nødig være skyld i, at barnet bliver sat uden for fællesskabet. Men den frygt skyldes ofte, at både unge og voksne har en forkert forestilling om, hvad de andre gør og må.

Nej tak til fest med alkohol

Susi Vedsted er mor til Jeppe, der i dag er 15. Hun tog med succes emnet om alkohol op med sin teenager og i klassens forældregruppe. ”Allerede sidste sommer kom Jeppe hjem med en invitation til en klassefest, hvor forældrene lagde op til at servere lidt øl og vin. På det tidspunkt var børnene ikke mere end 14 år gamle, og jeg syntes, det var alt for tidligt,” fortæller Susi Vedsted. ”Jeg tog emnet op på et forældremøde et par uger inden festen og var forberedt på en voldsom debat. Så jeg havde rustet mig med gode argumenter. Blandt andet at hjernen hos en 14-årig slet ikke er færdigmodnet, og at alkohol kan gøre det vanskeligere at lære nye ting.”

Til Susi Vedsteds overraskelse viste det sig, at 90 procent af forældrene var fuldstændig enige i, at alkohol i slutningen af 7. klasse var for tidligt. Forældrene, der havde inviteret til festen, var med det samme med på ideen om ’bare’ at servere sodavand. Og forældrene blev enige om at samarbejde om at udskyde børnenes alkoholdebut. Det til trods havde de unge en forrygende aften med grill, lejrbål og hygge.

Forældre har stor indflydelse

Den lille historie fra dagligdagen med en teenager viser, at de unges adfærd kan påvirkes, hvis diskussionen tages op på den rigtige måde. Der er ingen tvivl om, at øl og spiritus optager de unge. Danske unge har en trist Europa-rekord i druk. Og det hjælper selvfølgelig ikke, at de i tv kan se adskillige programmer, hvor unge drikker sig fra sans og samling. På den måde bliver drukkultur normen for, hvordan man opfører sig, når man er til fest. Men faktisk er forbruget blandt unge faldet de seneste år. Og undersøgelser viser, at unge, hvis forældre forbyder dem at drikke alkohol eller kun tillader et begrænset antal genstande, drikker markant mindre end unge med mere liberale forældre. Så der er gode grunde til at gå i dialog med sin søn eller datter om, hvordan man omgås alkohol på en ordentlig måde. Og måske sammen med de unges kammerater og deres forældre at lave nogle gode aftaler om det at drikke.