MR-scanning af personer med multipel sclerose - i daglig tale ofte kaldet MS eller blot sclerose - kan afsløre, om sygdommen er blevet forværret siden sidste scanning. Det er nemlig ikke altid, at patienten selv kan mærke, om der er sket forandringer. Det fortæller professor og overlæge ved Dansk Multipel Sclerose Center, Rigshospitalet, Finn Sellebjerg. “MS giver skader i hjernevævet, som er synlige på en MR-scanning. Her kan lægerne se efter såkaldte læsioner, der viser sig som pletter på scanningsbillederne. Er der over en afgrænset periode kommet flere nye pletter, er det vigtigt at gribe ind.”

Forebyggelse af nye skader

Da sclerose ikke kan helbredes, og skaderne ikke kan rettes op, når de først er sket, er det vigtigt at holde øje med udviklingen af læsioner, så man kan forebygge flere skader i fremtiden. Her er MR-scanninger et vigtigt hjælpemiddel, og en international arbejdsgruppe anbefaler, at patienter med MS bliver scannet en gang om året for at afgøre, om der er sygdomsaktivitet.

Danskere får færre scanninger

“Desværre er det ikke alle i Danmark, der får de årlige scanninger, vi bør kunne tilbyde dem. Det er primært dem med mest sygdomsaktivitet, der bliver scannet regelmæssigt,” fortæller Finn Sellebjerg. Årsagen kan være både mangel på specialuddannet personale og manglende fokus på, hvor vigtige scanningerne er, siger Finn Sellebjerg, der også peger på, at der i dag er dobbelt så mange med MS som for 25 år siden. “Siden 1990 er antallet af personer med MS steget fra ca. 6000 til ca. 15.000 i dag, og hvert år kommer ca. 600 nye patienter til i Danmark. Og der er ingen, der kan forklare hvorfor,” siger han. Kapacitetsproblemerne på de danske hospitaler får nogle til at vælge scanninger på privathospitaler. “Men det gør det svært at sammenligne nye scanninger med de forrige og derfor konkludere, om sygdommen har udviklet sig.”