Epilepsi kan være drænende for patient såvel som pårørende - specielt, hvis behandling med medicin ikke virker, eller epilepsioperation ikke er en mulighed. I sådanne tilfælde kan en VNS-stimulator være en mulighed for at reducere eller i nogle tilfælde helt fjerne anfald. Men hvad er en VNS helt præcis, og hvem kan bruge den? Få svar her fra Klaus Ehrenreich, udviklingssygeplejerske, MKS fra Neuropædiatrisk afdeling på Epilepsihospitalet Filadelfia.

Hvad er en VNS-stimulator, og hvordan virker den?

En VNS stimulator fungerer populært sagt som en pacemaker, der opereres ind under huden i venstre side af brystkassen. VNS stimulatoren sender signaler (små elektriske impulser) til hjernen ved at bruge en af hjernens nerver (Nervus Vagus) som 'motorvej', så signalerne kan fordeles bredt ud til hjernen. Hos personer med svært behandlelige epilepsi virker VNS stimulatoren ved, at impulserne fra stimulatoren kan standse eller afværge epileptiske anfald.

Hvem kan få glæde af en VNS – alle epilepsipatienter?

Alle patienter med epilepsi, der har prøvet behandling med flere forskellige slags epilepsimedicin uden tilstrækkelig effekt, kan i teorien få glæde af en VNS stimulator. Dog kan man ikke på forhånd vide om VNS stimulatoren effekt for den enkelte patient.  Før man tilbyder behandling med VNS, vil de behandlende læger først undersøge, om der er mulighed for at foretage en epilepsioperation i hjernen.

Hvornår i sygdomsforløbet bør man overveje at få en VNS?

Man bør overveje VNS behandling så tidligt i sygdomsforløbet som muligt, da det giver de bedste muligheder for, at VNS behandlingen vil virke. Alle undersøgelser viser, at tidlig indgriben forbedrer resultatet. Da chancen for at blive anfaldfri med epilepsimedicin nummer 3 kun er 4 procent, bør patienter med epilepsi, der har prøvet behandling 2-3 forskellige slags epilepsimedicin uden tilstrækkelig effekt, overveje VNS behandling,

Hvor stor er effekten, og er VNS virksom for alle?

Halvdelen af de børn og voksne, der får indopereret en VNS stimulator, kan forvente at få reduceret antallet af deres anfald med 50 procent. Heraf kan 4 procent forvente at blive anfaldsfrie. Andelen af patienter, der kan forvente at blive anfaldsfrie, stiger til 15 procent, hvis varigheden af epilepsien er under 5 år, og de max har prøvet 4 slags epilepsimedicin.

Hvilken forskel kan en VNS gøre for livskvaliteten hos epilepsipatienter?

Et stort flertal af patienterne oplever en væsentlig forbedring af deres livskvalitet efter at være kommet i behandling med VNS stimulator. Dette er uafhængigt, om antallet af de epileptiske anfald mindskes. De oplever at blive friskere med skærpet opmærksomhed, formentlig fordi VNS stimulere til bedre søvnkvalitet. Vi ved også at hukommelse, evnen til at finde ord samt humøret kan bedres væsentligt. I forhold til epilepsien sker der ofte en bedring, så brugen af anfaldsbrydende medicin og skadestuebesøg daler drastisk.