Et forskningsprojekt af forældre til børn med ADHD i samarbejde mellem Aarhus Universitet og Center for ADHD viser, at udvikling hos forældrene skaber forandringer hos børnene. ”To ting er særligt virksomme til at forklare en reduktion i barnets symptomer. Dels når forældrene bliver mindre kritiske og negative samt mindre inkonsekvente, og dels når forældrene oplever sig mere tilfredse med forældrerollen og oplever at blive mere kompetente til at håndtere deres barns vanskeligheder,” siger psykolog og forsker Marie Louise Rimestad, der står bag forskningsprojektet.

Rutiner og ros til barnet

De forhold gør forældretræning noget ved og består bl.a. i at lære forældrene at strukturere hverdagen og indføre rutiner samt at rose og støtte barnet. Derudover lærer forældrene at træne deres barns koncentration og vedholdenhed gennem leg og nærvær. ”Træningen gør forældrene, som jo er meget pressede, mere opmærksomme, mindre konfronterende og negative og mere konsekvente. Forældrene stopper simpelthen med at være så kritiske. Det virker direkte på børnene, for de bliver mindre uopmærksomme, mindre hyperaktive, mindre impulsive og oplever færre samarbejdsvanskeligheder,” siger Marie Louise Rimestad.