Dårlig trivsel, uoplagthed, ukoncentrerede elever og medarbejdere, dårligt velvære og direkte sygefravær… Hovedpine har store omkostninger og er en samfundsøkonomisk belastning. ”Hovedpine er et stort problem, som alle slås med. Ud over den enkelte, der har lidelsen, så slås sundhedsvæsenet, arbejdsgivere og kommuner med det. Hovedpine står for hele 20 procent af det samlede sygefravær,” siger Rigmor Højland Jensen, professor på Rigshospitalet-Glostrup.

Hovedpine og migræne gemmes væk

Der findes mere end 200 forskellige typer hovedpiner, bl.a. spændingshovedpine, migræne, Horton og klyngehovedpine samt forskellige kroniske smertelidelser. ”Hovedpine er en folkesygdom, der findes i alle former fra det helt banale til det svært invaliderende. Mange gemmer sig med det, da det ikke er håndgribeligt som et brækket ben. På samme måde er det heller ikke synligt og ikke højt på den politiske dagsorden, selv om man ud fra samfundskonsekvenser at dømme kunne forvente det,” siger Rigmor Højland Jensen.