En skade på hjernen kan være invaliderende på en lang række punkter. Man kan miste evnen til at tale, fastholde koncentrationen og bevæge dele af kroppen, og det kan være et problem for familie- og arbejdsliv. Men den rette rehabilitering kan mindske skadens omfang i høj grad, siger Frank Humle, neuropsykolog og direktør for Center for Hjerneskade, der er forbundet med Københavns Universitet.

Den rette rehabilitering kan modvirke skadens følger og forebygge problemer i privatlivet og på arbejdspladsen.

”En hjerneskade kan have konsekvenser for ens private netværk, familien og arbejdslivet. Men den rette rehabilitering kan modvirke skadens følger og forebygge problemer i privatlivet og på arbejdspladsen. Det er godt for den enkeltes livskvalitet men også for samfundsøkonomien,” siger Frank Humle og understreger, at de fleste vil kunne komme tilbage på arbejdsmarkedet med den rette rehabilitering.

Redskaber kan kompensere for skaden

Hjerneskader har forskellige følger for ens daglige funktioner. Nogle følger vil kunne trænes væk, mens andre kan risikere at blive en permanent del af livet. Her kan man få hjælp til at udvikle strategier og redskaber til at kompensere for de permanente følger af en hjerneskade.

Selv om du ikke kan træne alle skadesfølger væk, vil en rehabilitering kunne give redskaberne til at klare udfordringerne

”Selv om du ikke kan træne alle skadesfølger væk, vil en rehabilitering kunne give redskaberne til at klare udfordringerne. Hvis man f.eks. har fået en skade på hukommelsen, kan man udvikle et system, hvor man skriver de vigtige informationer ned,” siger Frank Humle.

En god rehabilitering kræver først og fremmest en grundig udredning lavet af fagfolk, der kan undersøge præcist, hvilket omfang skaden har haft.

”Man skal have nøjagtigt kortlagt, hvor skaden har ramt på ens fysiske og kognitive færdigheder. Derefter skal der tilrettelægges et træningsprogram og redskaber, der kan kompensere for funktionsnedsættelsen. Det er ikke noget, man kan klare selv. Det kræver hjælp fra forskellige fagfolk,” siger Frank Humle.