Salt kender vi alle, og det har været kendt i umindelige tider. Det er skidt at spise for meget af, men ganske effektfuldt til irriterede luftveje, med slimdannelse  og behandling af psoriasis m.m. I dag forsøger man også med anvendelse af saltpartikler i behandlingen af KOL-patienter

Det er vigtigt at understrege, at det kun er et supplement til den øvrige glimrende KOL-behandling, vi har.

Ved Lungemedicinsk Afdeling på Aalborg Universitetshospital står Ulla Møller Weinreich som forskningsansvarlig overlæge, ph.d og klinisk lektor i spidsen for pilotprojektet, der skal dokumentere en reel effekt ved behandling med saltinhalation.

”Det er vigtigt at understrege, at det kun er et supplement til den øvrige glimrende KOL-behandling, vi har, men det ser ud til at behandlingen med salt bedrer patienternes åndenød, giver bedre gangdistance, tæt på bedre lungefunktion og en lidt bedre livskvalitet – sikkert på baggrund af de førstnævnte effekter,” forklarer hun og tilføjer, at det er salt i forstøvede partikler, der anvendes i forsøgene. Det er meget vigtigt, at der ikke er tale om saltvand, som ikke ville være rart for KOL-patienter at få skyllet igennem lungerne.

Effekten skal klargøres

Ifølge Ulla Møller Weinreich ved de reelt ikke, hvad det er, der foregår med saltpartiklerne i forbindelse med lungerne, men et nyt randomiseret forsøg, hvor der både anvendes reelle saltpartikler og placebo, skal klargøre effekten.

”Vi formoder, at patienterne lettere kommer af med deres sekret i luftvejene, og perspektivet vil være, at det forhåbentlig kan blive et godt supplement, der kan give ekstra lindring til KOL-patienter. De har en kronisk sygdom, hvor dagligdagen bliver mere og mere besværlig på grund af de irriterede luftveje, hoste, slim og åndenød. Forhåbentlig kan de få en mere tålelig hverdag med brug af saltinhalation, hvis det viser sig at virke, som vi håber,” siger hun.

Man har brugt det i Centraleuropa i mange år, inspireret af saltminearbejdere, der havde det bedre med luftvejene.

Inspireret af saltminearbejdere

KOL er en meget udbredt lungesygdom i Danmark, hvor man, ifølge Ulla Møller Weinreich, regner med, at omkring 400.000 danskere har sygdommen, og cirka halvdelen er ikke diagnosticeret. Brugen af salt som behandling af irriterede luftveje går langt tilbage.

”Man har brugt det i Centraleuropa i mange år, inspireret af saltminearbejdere, der havde det bedre med luftvejene. Siden da har man benyttet det i behandlingen af akutte lungesygdomme der, men også i andre former for behandling,” fortæller hun og påpeger, at der også er tale om andre administrationsformer.

Mange effekter med salt

I forskellige klinikker og bade rundt omkring kan man behandle huden i vand med høje saltkoncentrationer, som virker mod eksempelvis psoriasis og andre hudlidelser. Effekten af salt og saltvand er kendt inden for mange områder, eksempel næsespray, for at give luft ved tilstoppet næse i forbindelse med forkølelser.

Det nye i forbindelse med behandling af lungesygdom handler om at inhalere salt i de helt små partikelstørrelser, der er nede på omkring 1-5 my (my = 1/1.000.000 m).