Rygning er helt afgørende for KOL-patienters tilstand. Derudover har et godt indeklima den effekt, at der er færre partikler i luften, som kan hobe sig op i patientens lunger.

Hoste og åndenød er problemer, mennesker med KOL lever med hver dag.

KOL står for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom, og sygdommen medfører bl. a., at lungerne har svært ved at filtrere partikler fra luften væk og udnytte den ilt, der kommer ned.

Symptomerne bliver kraftigere i rum med mange partikler, f.eks. fra cigaretter eller stearinlys.

Derfor er et godt indeklima med ren luft afgørende for at minimere KOL-patienters gener og forebygge en forværring af sygdommen.

Det fortæller læge og professor på Aarhus Universitetshospital, Torben Sigsgaard, der i over 25 år har forsket i, hvordan partikler fra luften påvirker lungerne.

Færre partikler i luften

Han anbefaler, at personer med KOL lufter ud tre til fire gange om dagen for at holde mængden af partikler nede.

“Rygning er helt afgørende for KOL-patienters tilstand. Derudover har et godt indeklima den effekt, at der er færre partikler i luften, som kan hobe sig op i patientens lunger. Det giver bedre mulighed for at udnytte ilten i luften og mindsker hoste,” siger han.

KOL kan skyldes et liv med cigaretter, trafikforurening eller et arbejdsmiljø med mange partikler. Nogle mennesker kan dog udvikle sygdommen uden at have været udsat for f.eks. cigaretrøg.

KOL er kronisk

Sundhedsstyrelsens nyeste tal viser, at ca. 320.000 danskere KOL, men kun halvdelen ved det. KOL kan ikke helbredes men ifølge Lungeforeningen kan rygestop, inhalationsmedicin og fysisk aktivitet bremse sygdommens udvikling og begrænse symptomerne som f.eks. er hoste og åndenød.

Læs mere på Lungeforeningens hjemmeside www.lunge.dk

Som medlem af Lungeforeningen kan man hente redskaber til en bedre hverdag med en lungesygdom. Man kan spørge professionelle rådgivere om diagnose, behandling, indeklima, træning, rettigheder og meget mere.