Er hosten vedvarende, bør du få undersøgt, om der ligger nogle alvorligere sygdomme bag. Ved hoste skelnes bl.a. mellem våd og tør hoste. Det er våd hoste, når den - så at sige - er ’produktiv’, altså at der kommer slim op – er der ingen slim, er det tør hoste.

De mest almindelige årsager til hoste er

Forkølelse

Forkølelse er den mest almindelige årsag til hosten, der i forløbet være både tør og våd.

Rygning

Hoste er en hyppig gene blandt rygere, specielt om morgenen.

Akut bronkitis

Hvis hosten er vedvarende over mere end en uge, kan det være akut bronkitis. Hosten er først tør, men løsnes og skifter til våd.

Bihulebetændelse

Våd hoste forårsaget af betændelsestilstanden.

Astma

Astma er en kronisk irritation af luftvejene. Hosten er typisk tør, og ofte mest generende om natten. Hosten forværres ved kulde og anstrengelser.

KOL

KOL opstår oftest hos rygere og ex-rygere. Forsnævring af luftvejene og våd hoste giver patienten åndenød, der forværres ved almindelige luftvejsinfektioner.

Kighoste

Kighoste varer mange uger og er smitsom. Tilstanden er præget af hosteanfald og åndenød. Hosteanfaldene resulterer ofte i opspytning af slim.

Lungebetændelse

Lungebetændelse er kendetegnet ved en våd evt. smertende hoste med og gulgrønt eller rustbrunt slim. Sygdommen rammer oftest personer, hvis almentilstand i forvejen er svækket, men kan ramme i alle aldre.

De ’mindre alvorlige’ former for hoste er passerende, men kan behandles eller lindres. Her er det vigtigt at skelne mellem den tørre og våde hoste. Tør hoste vil typisk kunne lindres med eksempelvis hostesaft, mens den våde skal behandles med slimløsende midler, f.eks. i tabletform.