Et indeklima med store udsving i temperaturerne og høj partikelbelastning er decideret skadeligt for personer, der lider af KOL. Deres lunger er ekstra følsomme og de kan meget let opleve en forværring i sygdommen, når de udsættes for miljøbelastninger. ”Indendørs partikler er meget fine – de kan ikke ses, og når vi indånder dem, kommer de dybt ned i luftvejene og deponeres på overfladen af lungerne. Det giver anledning til irritation, som for KOL-patienter ofte fører til, at der opstår en betændelsestilstand i luftvejene. Når det er sket, er patienterne mere modtagelige for infektioner, som ofte udløser eksacerbationer (forværringer, red.), og så kører den onde cirkel,” siger professor, ph.d. Torben Sigsgaard, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet.

Årsager til partikelbelastning

Der er rigtig mange af de små fine partikler i ethvert hjem og i alle hjemmets rum. De kommer fortrinsvis fra familiens egne aktiviteter. ”Partikelbelastningen opstår bl.a., når der er én i boligen, der ryger enten en almindelig cigaret eller en e-cigaret. Når der er godt gang i madlavningen - bliver stegt og braset. Og når den selvrensende ovn derefter bliver sat i gang. Brændeovnen er også en synder, ligesom der hvirvler mange partikler rundt i luften, når vi ryster vores dyner og puder. Desuden er der i øjeblikket stor fokus på, hvorvidt stearinlys har en betydning. Noget tyder på det, men vi har ikke gode studier. Partikelbelastningen udefra er ikke den væsentlige, men det er alligevel vigtigt med en vis infiltrering fra udendørs til indendørs.”

Højere følsomhed ved KOL

Når KOL-patienter i højere grad bliver belastet, skyldes det at deres lunger er mere følsomme overfor de små partikler på grund af en dårligere renselsesfunktion. Men hvad kan man selv gøre for at forbedre indeklimaet? ”Man kan sørge for ikke at have så mange aktiviteter, som producerer de små partikler og i hvert fald kun producere dem i kortere perioder. Vi anbefaler at få luftet ud tre gange om dagen i ca. ti minutter, så luften bliver skiftet ud, hvis ikke man har et ventilationsanlæg. Men sørg for at udluftningen sker omkring og efter de perioder, hvor man selv udløser partikelbelastningen. Det vil være mest effektivt.

Hvordan definerer du et godt indeklima?

”Så er der tale om et velventileret hjem med en god, konstant temperatur både sommer og vinter, hvor der hverken er fugtigt eller utæt, og hvor der samtidig er styr på udsugningen på badeværelse og i køkkenet.”