De færreste ved nemlig, at psoriasis kan medføre en række andre alvorlige sygdomme med risikoen for psoriasisgigt i spidsen. Psoriasisforeningen søger derfor at udbrede kendskabet til følgesygdommene, så det bliver nemmere at genkende symptomerne og leve bedst muligt med psoriasis.

Psoriasis rammer hele kroppen

En række nye undersøgelser viser, at psoriasis skal opfattes som en sygdom, der rammer hele kroppen og ikke kun huden. 50 % af alle psoriasisramte udvikler andre sygdomme som f.eks. psoriasisgigt, hjertekar-sygdomme, forhøjet blodtryk, diabetes, angst og depression. Der er derfor behov for at både patienter, pårørende, fagpersonale og offentligheden er mere opmærksomme på forebyggelse og samarbejde specialerne imellem på området. Psoriasisforeningen sætter derfor fokus på de sygdomme, som vi ser optræde sammen med psoriasis. Psoriasisgigt er særligt fremtrædende – op til 42 % psoriasisramte udvikler nemlig gigten (ca. 70.000 mennesker), der kan være svært invaliderende og meget smertefuldt. Hvis alle parter er opmærksomme på symptomerne, kan gigten holdes nede og livskvaliteten oppe.

Følgesygdomme

Psoriasis rammer både fysikken og psyken, og den er svær at takle alene. Derfor er støtten fra netværket afgørende. En ny medlemsanalyse foretaget af Psoriasisforeningen viser dog, at 1/3 af de pårørende til en psoriasisramt ikke ved, at der er risiko for at udvikle følgesygdomme. Det er derfor vigtigt, at de pårørende får mere viden, og psoriasis håndteres sammen som en netværkssygdom. Samme undersøgelse viser også, at 64 % af de psoriasisramte ikke oplever, at deres læge har fokus på risikoen for følgesygdomme.

Hos Psoriasisforeningen kan du finde mere information om psoriasis, psoriasisgigt og følgesygdomme. Du kan du teste dig selv for psoriasisgigt, dele din – eller læse andres – psoriasishistorier, samt hente psoriasisguiden.