”E-cigaretten er kommet for at blive. Den appellerer til rigtig mange rygere, når de forsøger at lægge tobakscigaretterne på hylden. Og den virker”, konstaterer overlæge Philip Tønnesen, Glostrup Hospital. Ca. 150.000 danskere bruger e-cigatten, og 50.000 har gang i den hver dag. Undersøgelser viser, at e-cigaretten rammer specielt det segment af rygere, der ikke ønsker hjælp til et rygestop fra sundhedsvæsenet. Generelt består e-cigaretten af et mundstykke, hvor der indsættes en patron med væske og et batteridrevet forstøverapparat. Når man suger på mundstykket, aktiveres batteriet, så væsken varmes op, og forstøveren producerer den damp, man inhalerer. Dampen fra en e-cigaret indeholder vanddamp, tilsætningsstoffer og eventuelt nikotin.

Der er flere forskellige grunde til, at den er blevet så populær. ”For det første ligner den en cigaret. Brugeren får nikotin i halsen, den er ikke at betragte som et medicinsk produkt og så nedsætter den rygetrangen afhængig af, hvor meget nikotin man tilsætter. Langt de fleste bruger e-cigaretten med nikotin og med de helt nye generationer på markedet, er det muligt at få rigtig meget nikotin.” Nikotinen er netop ikke årsagen til rygerelaterede sygdomme som KOL, lungekræft og hjerte-karsygdomme. Synderen er tobakken. I en e-cigaret er der ingen tobak.

13.000 dødsfald

”Tobakken i en almindelig cigaret indeholder i sig selv mange farlige stoffer, og derudover dannes der rigtig mange farlige stoffer, når man ryger cigaretten, og tobakken afbrændes ved 800-900 grader. I Danmark forekommer årligt 13.000 dødsfald på grund af rygerelaterede sygdomme. Det er tre gange så mange som i Sverige.” Der er dog stadig delte meninger blandt eksperter om e-cigarettens berettigelse og eventuelle skadelige virkninger. ”Lad mig slå fast, at e-cigaretten er langt mindre skadelig i forhold til at ryge tobak. Et engelsk studie fra 2010 konstaterede, at en Marlboro cigaret indeholder 6203 tobaksspecifikke kræftfremkaldende stoffer – der er otte i en e-cigaret. Så koncentrationen ligger langt lavere end det accepterede niveau.”

Tobakken i en almindelig cigaret indeholder i sig selv mange farlige stoffer, og derudover dannes der rigtig mange farlige stoffer, når man ryger cigaretten, og tobakken afbrændes ved 800-900 grader.

Philip Tønnesen erkender dog, at der fortsat er behov for store undersøgelser for at bevise e-cigarettens effekt. Fokus skal bl.a. sættes på eventuelle skadelige virkninger  ved langtidsbrug og mulig rekruttering af unge ikke-rygere. Men hvis en ryger er holdt op med tobaksrygning ved hjælp af e-cigaretten og spørger, om det er ok at fortsætte med den elektroniske cigaret, lyder Philip Tønnesens svar: ”Klart ja. Din risiko for at få lungekræft, hjertekarsygdomme og KOL er 'røget' fra 10.000 til 1. Du kan roligt fortsætte. Der er en risiko i forhold til slet ikke at ryge, men den er så ganske lav i forhold til at ryge tobak.”