Den nedsætter åndenød i hverdagen. Mindsker antallet af exacerbationer og ekstra KOL-indlæggelser. Udskyder tiden til næste forværring og indlæggelse samt nedsætter dødeligheden. Hjemme NIV (Non Invasiv Ventilation) er navnet på en helt ny behandlingsform, som er blomstret op i Danmark inden for de sidste et til to år. Her er tale om en maskebehandling til KOL-patienter, der skal bruges natten igennem – minimum seks timer. Masken bliver koblet til en maskine, som støtter vejrtrækningen, så patienten bedre kan trække vejret og samtidig aflaster sine vejrtrækningsmuskler. Den er fuldkommen støjfri og designet til at få folk til at sove godt.

Ny type KOL-behandling

Man er længere fremme med brugen af den i f.eks. Tyskland, men der er over alt i verden tale om en relativ ny behandling. ”Hjemme NIV er en behandling på lige fod med inhalationsmedicin. Den kan i den grad give patienter med svær KOL langt mere livskvalitet. Men den er så ny, at mange lungemedicinere ikke kender til den og desværre har en vis berøringsangst for det at have med maskiner at gøre. Men det er vigtigt, at der tænkes ud af boksen. Når KOL-patienter får det bedre i hverdagen, får de også større lyst til at gøre en indsats omkring rehabilitering og deltagelse på de enkelte kommuners KOL-hold. Så alt i alt vil hjemme NIV give mange KOL-patienter en langt bedre hverdag,” konstaterer konstitueret overlæge Eline Kirstine Gantzhorn, Medicinsk afd., Svendborg Sygehus. Men som KOL-patient skal man leve op til visse kriterier for at kunne blive tilbudt eller snarere efterspørge behandlingen.

Mærk blæsevejret

”Som udgangspunkt skal patienten have svær KOL. Dernæst skal en blodprøve fra pulsen i håndleddet vise, om patienten har udtalte problemer med vejrtrækningen. Det ses i form af iltmangel og forhøjet kuldioxid (affaldsstof fra vejrtrækningen). Behandlingen tilbydes primært de, der døjer med gentagne indlæggelser, da vi ønsker at bryde den onde cirkel som patienter med svær KOL ofte befinder sig i.” KOL-patienternes egen læge kan ikke på eget initiativ sætte gang i Hjemme NIV behandling, men skal sende en henvisning til nærmeste lungeambulatorium. ”Hos os foregår det hele ambulant. Patienterne kommer ind til en samtale med lægen og får at vide, hvad det hele går ud på. Dernæst gennemgår en sygeplejerske mere detaljeret, hvordan maskinen virker, og patienterne får lov til at ligge med den og mærke blæsevejret. De får den derefter med hjem og har den så længe, de ønsker det. Langt fra alle KOL-patienter i målgruppen bliver tilbudt behandlingen. Så mit råd lyder: efterspørg den selv. Den virker, når man bruger den.”

.