Mange voksne med ADHD går rundt uden at vide, at de har ADHD, der bl.a. svækker koncentrationsevnen. Det er ærgerligt, da behandling af ADHD kan hjælpe langt de fleste med lidelsen til større indre ro, livskvalitet og mere fokus, siger Jannik Bjerrum, speciallæge i psykiatri og overlæge ved Gentofte Psykiatrisk Center. ”Den rette medicinering lindrer symptomer hos voksne ADHD-patienter. Det er symptomer, som gør at folk har sværere ved at gennemføre en uddannelse, have et forhold og holde på et job. Derfor er det en god idé også at være opmærksom på ADHD-symptomer i voksne,” siger Jannik Bjerrum, der arbejder med ADHD-patienter til dagligt.

ADHD kommer i forskellige grader

Selvom man har tendenser til ADHD, kan man sagtens fungere i samfundet og have det liv, man ønsker. Andre gange kan ADHD-symptomerne være så kraftige, at de ødelægger søvnen og evnen til at løfte en opgave, siger Jannik Bjerrum. ”ADHD kan ødelægge ens evne til at fungere i samfundet, og vi ser, at det er forbundet med stofmisbrug og psykisk sygdom. Undersøgelser viser, at ADHD-patienter har mindre risiko for tilbagefald til depression og angst, når de bliver behandlet for ADHD. Der er altså meget at hente i behandling af ADHD.”

ADHD-medicin lindrer symptomer

Medicin og terapeutisk behandling af ADHD fjerner ikke lidelsen, men den kan kompensere for uro og rastløshed, og så kan det hjælpe en til at håndtere følgerne af lidelsen. ”Jeg har selv set eksempler på, at når man får behandling, kan man pludseligt strukturere og gennemføre sin uddannelse,” siger Jannik Bjerrum. Behandling af ADHD kan også betyde, at flere indsatte begår mindre kriminalitet, når de løslades. Svenske forskere har nemlig vist, at når man screener fængselsindsatte for ADHD, og derefter behandler de indsatte, som opfylder kriterierne for ADHD, så vil langt færre af dem begå kriminalitet igen, når de kommer ud af fængslet ”Det er virkeligt spændende, hvis der er hold i det, da det peger på, at vi også kan forebygge kriminalitet gennem ADHD-behandling.”

Børn har stor gavn af behandling

Det lader dog til, at det især er børnene, der har stor gavn af behandling, da deres hjerner udvikler sig mere naturligt. ”Hvis man får ADHD-behandling i en ung alder, kan den muligvis hjælpe hjernen til at modnes på en mere naturlig måde. Det er der forskning, som tyder på. Behandlingen giver børnene en bedre søvn, de klarer sig bedre i skolen, socialt og med forældrene. Alt sammen noget, der bidrager til mental sundhed,” siger Jannik Bjerrum.

ADHD var ukendt indtil fornyeligt

ADHD kaldes for en udviklingsforstyrrelse, og symptomerne opstår i barndommen, men fordi læger og forskere først har fået øjnene op for ADHD, inden for de seneste 15-20 år, går mange voksne rundt uden at have fået behandling. Det har påvirket deres liv og muligheder på jobmarkedet, viser undersøgelser. I Danmark er den gennemsnitslige årlige lønindkomst for voksne, som først blev diagnoseret  med ADHD som voksne 114.000 kr. lavere end befolkningen bredt set. De begår mere kriminalitet, og så er de langt oftere misbrugere. Lige nu er der mindst 25.000 voksne med ADHD-diagnose, men det vurderes, at helt op til 3 procent af den voksne befolkning kan have ADHD.