”De har altid kunnet rumme hende – uanset hvor svært hun har haft det. Min datter har oplevet skolesammenbrud og nederlag, fordi hun har været forkert placeret, men i sit aflastningstilbud har hun fundet et sted, hvor de voksne bliver ved med at smile til hende.”

En rørende udtalelse fra en mor, Connie Pedersen, til en datter på nu 17 år med diagnoserne ADHD, autisme og Tourettes syndrom.

Fra Klara var omkring ni år har hun hver uge haft en klubdag efter skoletid i tilbuddet samt en månedlig weekend og to ugers ferie om året, hvor hun er blandt de samme børn, unge og voksne, som hun kender godt og er tryg ved. Det har skabt en holdfølelse og et uvurderligt fællesskab.

”Det sociale liv har været og er den største udfordring for min datter. Hun er en pige med drive, men der skal konstant være faste rammer. Hun har brug for, at der er nogle tæt om hende. Tidligere var hun meget urolig - altid i vigør. Det har haft stor betydning både for Klara og resten af vores familie, at hun har aflastningstilbuddet.”

Det sociale liv har været og er den største udfordring for min datter. Hun er en pige med drive, men der skal konstant være faste rammer.

Det værdifulde ligger ifølge Connie Pedersen bl.a. i, at Klara i tilbuddets regi altid har haft nogle børn at lege med, samtidig med at hun er blevet mødt af nogle voksne, der vil hende og hendes ligesindede. Ude i det almindelige liv er hun alt for ofte blevet valgt fra.

”Derudover har tilbuddet givet min mand og mig et lille pusterum, hvor vi har kunnet koncentrere os om hendes ældre bror. Med et barn med Klaras lidelser er man altid på. Det er svært at få passet familie og venneliv ind.”

Tilbuddet har ifølge Connie Pedersen skabt en rummelighed. ”Vi kan rumme det hele, netop fordi vi ikke føler os så klemte i hverdagen. Og for Klara er stedet stadig guld værd.

Vores store dreng er flyttet, så der er en anden ro på nu. Men Klara har stadig brug for at vi er tæt på.

Hun er en glad pige og vi arbejder i dag stille og roligt på, at hun kan få et godt og mere selvstændigt ungdomsliv.”