Allerede i dagpleje og børnehave oplevede René mange nederlag, havde dårlig selvtillid, voldsom opførsel og mange konfrontationer. Derfor var der for hans familie ingen tvivl om, at han var lidt anderledes og havde brug for en skolegang med en anderledes rummelighed og tilgang.

”Det har været Renés redning tidligt at komme ind på et godt spor frem for at blive kvalt i opløbet. Små succeser er også succeser, og ved at dyrke det og blive bekræftet på det, man er god til, kan man presse lidt på andre områder også, og det har de virkelig forstået på Renés skole. At tage fokus væk fra de mange nederlag har afspejlet sig direkte i livskvaliteten både for René selv og hele familien,” siger Linda Nordahl Christensen.

René kom på Fjordskolen i Holbæk, der er et socialpædagogisk tilbud til børn, der ikke kan indgå i et normalt skolemiljø. Skolens mål er at finde og optimere børnenes personlige ressourcer og opbygge deres selvværd, så den enkelte elev kan deltage aktivt og positivt i sit eget liv.

Succes i skolen avler succes i hjemmet

”På skolen var René jo på ingen måde unormal, og han har fået forståelse for sine problemer og hans voldsomme udbrud er blevet håndteret. F.eks. havde René en voldsom angst for edderkopper, og det blev håndteret og konfronteret ved besøg i zoo og på Eksperimentariet. Der skal gives tid og rum, for det de gør er ikke uartig opførsel eller for at være onde, og ingen ”fast hånd” kan hjælpe et barn med en konstruktionsfejl i hjernen.” forklarer Linda Nordahl.

Hun tilføjer, at de mange succesoplevelser i skolen også bliver taget med ind i hjemmet.

”Succes i skolen giver også færre konfrontationer og et bedre liv hjemme, til glæde for alle i familien,” siger hun.

Kendetegnende for Fjordskolens arbejde er også netop, at de inddrager elevens familie.

”De har altid plads og overskud til forældrene - også i weekenden - og tager også hånd om de private og hjemlige problemer. Særligt da Renés far døde af kræft, var de der bare hele tiden med hjælp og støtte,” siger Linda Nordahl Christensen.

Klar til videre uddannelse

Efter skolegang på Fjordskolen er René nu klar til videre uddannelse på ZBC-gymnasiets linje for Game Design, og han har dermed fundet sin rette hylde til gavn for både ham selv, familien og samfundet - for nu kan han få brugt og udnyttet sine særlige evner, bl.a. det særlige blik for detaljer, som autister har.

 

 

 

Fakta om ADHD

 • ADHD står for Attention Deficit Hyperactivity Disorder
 • det kan oversættes til forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet
 • 2 - 4 % af alle danskere har ADHD
  (men det er naturligvis langt fra alle som er udredt og diagnosticeret.)
 • ADHD ses ofte i kombination med andre psykiske sygdomme
  som depression, angst personlighedsforstyrrelse og misbrug.
 • kilder: adhd.dk, psykiatrifonden

 

Fakta om Autisme

 • Autisme er ikke en sygdom, men en udviklingsforstyrrelse. Det er en kompliceret tilstand, som kan være forårsaget af anderledes udvikling af hjernen eller andre biologiske faktorer og autisme kan derfor ikke kureres.
 • Autisme er en fællesbetegnelse for forskellige former for udviklingsforstyrrelser.
 • Personer med autisme har som regel problemer inden for tre områder:
 • Afvigelser i forestillingsevnen
 • Afvigelser i kommunikationen
 • Afvigelser i det sociale samspil 

 

Aspergers

Diagnosen Aspergers syndrom gives til mennesker, der ikke traditionelt opfattes som mennesker med autisme. For eksempel er mennesker med Aspergers syndrom normaltbegavede og ønsker ofte at indgå i socialt samvær. Men de har ofte svært ved at etablere og bevare sociale kontakter og har derfor brug for hjælp og støtte til at udvikle disse evner.