Et brækket ben eller en arm er til at få øje på og kan indiskutabelt forhindre en i at udføre sit arbejde, mens en psykisk lidelse er noget mere usynlig for omgivelserne, og det har betydning for omgivelsernes accept og derfor også vores egen opfattelse af lidelsen, mener Eva Secher Mathiasen, formand for Dansk Psykolog Forening.

”Vi er mere berøringsangste over for psykiske lidelser, og samfundets syn på de psykiske lidelser er med til at stigmatisere folk med disse, hvilket underbygges af den manglende prioritering af området fra politisk side,” siger hun og tilføjer, at der er evidens for at psykoterapeutisk behandling har større effekt og forebygger tilbagefald bedre, end medicinsk behandling.

Dyrere at vælge psykologbehandling fra

I dag ser vi, at patienter med psykiske lidelser ikke får den optimale behandling, men i stedet ender med at få tilbagefald og mange ender i det psykiatriske system, hvilket ikke er særlig hensigtsmæssigt, ifølge Eva Secher Mathiasen.

”I dag kan man eksempelvis kun få henvisning til psykologbehandling for angst, hvis man er mellem 18 og 38 år. Men der er ikke afsat penge til, at alle med en henvisning fra lægen, kan få behandling, så ventelisterne er lange. Og dem over 38 står helt uden muligheder, medmindre de har råd til at betale selv, hvad mange ikke har. Og det er dyrt at lade være, for borgerne risikerer at miste deres arbejde og udvikle behov for den langt dyrere behandling i psykiatrien.” forklarer Eva Secher Mathiasen.

Flere krav udfordrer den enkelte

Årsagen til de mange angsttilfælde og depression kendes ikke, fortæller Eva Secher Mathiasen, men peger på, at samfundets strukturelle rammer med øget pres og fokus på effektivisering og større produktivitet, er med til at kravene til den enkelte bliver flere og større – og nogen gange for meget.