rTMS

Behandlingsformen hedder ’repetitive Transcranial Magnetic Stimulation’ (rTMS) og virker ved hjælp af magnetiske pulse til de områder af hjernen, der er påvirket ved depression. Behandlingsformen har vist imponerende resultater, og i en lang række lande, som vi normalt sammenligner os med, har metoden været brugt siden 2008. Det drejer sig blandt andet om Canada, Australien, England, Tyskland og USA. Alene i USA bruges metoden i 750 klinikker. I Danmark er det kun Århus Universitetshospital samt privatklinikken Mentis i Risskov, der tilbyder behandlingen.

En særligt udsat gruppe

Århus Universitetshospital oplyser, at ca. 50 procent af patienterne responderer positivt på rTMS. Fælles for målgruppen er, at det er patienter med moderate til svære depressioner, der ikke har oplevet effekt af medicin. I en hårdt ramt gruppe oplever mere end halvdelen forbedring både subjektivt og objektivt. "Som deprimeret har man kernesymptomer som tristhed og energiløshed, samt ledsagesymptomer som dårligt selvværd, ringe appetit, søvnproblemer og en håbløshedsfølelse. Typisk laver vi en opfølgende konsultation i den tredje uge af behandlingen, og der har de fleste oplevet en effekt, siger Mahmoud Ashkanian, Neuropsychiatrist, Ph.D. hos Mentis Neuropsykiatrisk Privatklinik."

Ambulant behandling

For mange kan det give mindelser om elektrochok, men elektrochok er en kraftig behandlingsform, der typisk kræver indlæggelse, fordi patienten skal i narkose. Hertil kommer, at mange patienter og pårørende er bekymrede for kognitive bivirkninger som hukommelsesproblemer. Men hvor elektrochok både forudsætter narkose og indebærer stimulering af hele hjernen, er rTMS et ambulant og nøje målrettet tiltag. "Pandelapperne udsættes for en magnetisk puls i en behandling, der kun varer 30-35 minutter per dag i 4-6 uger. Patienten er ved fuld bevidsthed, og forskningen har hidtil kun dokumenteret få bivirkninger som lokalt, forbigående ubehag i form af hovedpine," forklarer Mahmoud Ashkanian.

Mette Flint, 55 år, håber som rTMS-patient, at mange flere danske psykiatriske afdelinger og klinikker vil tilbyde behandlingen: "For mere end 10 år siden stiftede jeg første gang bekendtskab til rTMS. Jeg har været indlagt på psykiatrisk afdeling og fået ECT-behandlinger tidligere, uden større effekt. Mine forældre var fortvivlede og rådvilde, fordi jeg var så alvorligt syg og dårligt kunne holde ud at leve. De forsøgte derfor at finde andre muligheder og læste om et forskningsforsøg med magnetstimulation på Aarhus Universitetshospital.

Behandling med rTMS hjalp på depressionen

Jeg kom i kontakt med overlæge Poul Erik Buchholtz og overlæge Poul Videbech, som manglede forsøgspersoner til rTMS-behandling. De var dog i tvivl om, hvorvidt det ville hjælpe på mig, da min depression var så svær. Jeg modtog omkring 29 behandlinger over 4-6 uger. Og det hjalp! Jeg blev rask. Jeg kom helt ud af depressionen. Til trods for psykiatrisk behandling og livslang antidepressiv medicin, kan jeg stadig få tilbagefald, men nu ved jeg hvad der hjælper. Jeg har brug for rTMS-vedligeholdelsesbehandling. Den er ikke krævende, og den er ambulant. Det har hjulpet mig med én behandling hver dag i 8-10 dage. I løbet af de første 4-5 dage kan jeg mærke en forandring. Selve behandlingen er meget skånsom. Du sidder i en stol, som minder om en tandlægestol. Magneten føles som en smule prikken i hovedet, og den eneste bivirkning kan være lidt hovedpine."

Tager depressionen i opløbet

Da der er 2-3 måneders ventetid til en visitation via det offentlige, og Mette er for syg til at vente så længe, betaler hun af egen lomme for rTMS-behandling hos Mentis Neuropsykiatrisk Privatklinik i Risskov. Her kom jeg til med det samme og blev mødt med stor omsorg og forståelse. Selv hvis Mette havde haft en privat sundhedsforsikring hos et dansk forsikringsselskab, gives der i dag ingen refusion til behandlingen. "Mit største håb for alle mennesker, der lider af en depression samt deres pårørende, er at få hjælp, og at behandlingen bliver anerkendt af sygesikringen. For depression er så ond og smertefuld en sygdom. En sygdom, et menneske ikke altid kan overleve. Tænk, hvis pårørende havde en chance for at hjælpe. Tænk, hvis en depression kunne tages i opløbet. For en depression er et sandt helvede for alle. Ingen ved, hvornår du ikke kan holde livet ud længere, selvom der er mennesker, som gør alt for at hjælpe dig."

Tilbage til livet

For patienter der har været i behandling, er det vigtigt, at der er mulighed for at komme til vedligeholdelsesbehandling, når det er nødvendigt. "For mig er det ofte mine pårørende, der kan se, at jeg trænger til behandling, før jeg selv ved det. Man kan vænne sig til at have det skidt, men det er ikke nødvendigt. Jeg er da heldigvis blevet meget bedre til at 'læse' mine sygdomstegn og ved, når depressionen er ved at ramme. Det er så vigtigt at handle, før det er for sent. Det her kan måske lyde lidt popsmart, men jeg havde ikke overlevet uden rTMS-behandlingen. Kan I forestille jer, hvor fantastisk det er at få chancen for at vende tilbage til lyset og livet?"