Psykoterapeuter hjælper årligt utallige danskere ud af nogen af livets vanskeligste perioder. Rigtig mange kender dog stadig ikke til psykoterapeuterne, og det ærgrer Pia Jeppesen, der er formand for Dansk Psykoterapeutforening.

”Vi vil alle sammen i løbet af vores levetid møde nogle svære udfordringer, og selvom man altid kan gå til sine venner og familie, så har man nogle gange brug for et andet perspektiv. Graden af udfordringerne og den måde, vi hver især tackler dem på, er forskellig. Psykoterapeuter arbejder i høj grad med udgangspunkt i det enkelte menneske, dets historie og følelser her og nu, fremfor diagnoser. En efteruddannelse i psykoterapi kan derfor også komme folk i den socialfaglige sektor til gode, fordi de lærer at forstå deres elever, børn eller patienter på en helt anden måde,” siger hun.

Psykoterapeut er ikke en beskyttet titel, og derfor kan det i dag være lidt af en jungle at finde ud af, hvorvidt en terapeut har gennemført flere års uddannelse, eller blot har taget et weekendkursus. Derfor er Dansk Psykoterapeutforening med til at skille fårene fra bukkene ved hjælp af kvalitetsstemplet ’Psykoterapeut MPF’, der kun gives til medlemmer med den fornødne baggrund og uddannelse, fortæller Pia Jeppesen.

Vi stiller krav til vores medlemmer om uddannelse og minimum tre års erhvervserfaring inden for deres fag, før de kan påbegynde en fireårig psykoterapeutuddannelse.

”Vi stiller krav til vores medlemmer om uddannelse og minimum tre års erhvervserfaring inden for deres fag, før de kan påbegynde en fireårig psykoterapeutuddannelse. Netop kombinationen af deres uddannelse og erhvervserfaring gør, at de har kompetencer inden for lige præcis deres felt,” fortæller hun.

Endelig påpeger Pia Jeppesen, at en færdiguddannet Psykoterapeut MPF ikke nødvendigvis opgiver sit arbejde som skolelærer eller pædagog.

”Halvdelen af de der bliver uddannet psykoterapeuter bliver selvstændige behandlere, men mindst lige så mange bliver i deres respektive brancher, hvor de kan gribe nye udfordringer an på en helt ny måde. Vi ser således ofte skolelærere færdiggøre uddannelsen, hvorefter de er meget mere kvalificeret til at tage sig af elever, der mistrives eller har særlige behov. Uddannelsen kan altså også være et afsæt til nogle andre funktioner på arbejdspladsen, eller en helt ny jobfunktion.”