En metode der sætter fokus fokus på de fysiske spændinger der opstår, finder i dag bred anvendelse indenfor behandling af for eksempel angst, depression, stress, PTSD og misbrug. Fokus i terapien er, at hjælpe klienten med at genetablere nervesystemets iboende evne til at kunne rumme voldsomme følelser og tilstande uden at blive overvældet.

Terapien arbejder på baggrund af viden om samspillet mellem de tre hjernedele, den instinktive del, den emotionelle del og den tænkende del for at sikre en sammenhæng i klientens oplevelser.

”Terapien arbejder på baggrund af viden om samspillet mellem de tre hjernedele, den instinktive del, den emotionelle del og den tænkende del for at sikre en sammenhæng i klientens oplevelser. Den instinktive del af hjernen har med overlevelse at gøre. Den er ikke sproglig, men ’taler’ gennem kroppen, og SE metoden tager netop udgangspunkt i de fysiske fornemmelser, som ofte opstår ved traumer – såsom følelsen af en klump i maven, indre uro, vejrtrækningsproblemer eller uforklarlige fysiske symptomer efter trafikulykker og fald,” forklarer Marianne Damsholt, næstformand i SE Foreningen.

Moderne hjerneforskning bakker, ifølge Marianne Damsholt, teorien bag SE metoden op.

”Mange terapiformer arbejder med ord, og det fungerer godt for mange, men for folk med traumer på grund af hændelser, som har overbelastet deres nervesystem og instinktivt er opfattet som livstruende, er det meget vigtigt at få bearbejdet kroppens reaktioner. Først herefter kan der komme en følelse og erkendelse af, at hændelserne er foregået i fortiden, og kroppen kan falde til ro,” fortæller hun.

Somatic Experiencing®  –  SE – er en metode, der er udviklet af den amerikanske læge og Phd. Peter Levine