Alt for mange patienter med komplekse psykiske sygdomme bliver kastet rundt i sundhedssystemet og sendt fra den ene specialist til den anden uden resultat. Hver specialist fokuserer udelukkende på sit område. Her er tale om de sygdomme, hvor årsagen ofte er en bagvedliggende lidelse i nervesystemet. De typiske diagnoser er demenssygdomme, autisme, følger efter hjerneskade, ADHD eller depression af hjerneorganiske årsager.

Man skal se hele mennesket

En neuropsykiatrisk udredning handler om at se på hele mennesket. Her er fokus på et tværfagligt samarbejde, hvor neuropsykologer, psykiatere og neurologer er involveret i at komme frem til en patients rette diagnose. ”Når man sidder over for et menneske med psykiske problemer og noget antyder, at der er sket en skade i hjernen – det kan f.eks. være efter at vedkommende har slået hovedet eller har haft en blodprop – er der behov for en tværfaglig specialistundersøgelse. I sådanne tilfælde vil en neuropsykiatrisk udredning være relevant,” siger direktør og neuropsykiater Mahmoud Ashkanian, Mentis Neuropsykiatrisk Privatklinik. Han fortsætter: ”Specielt i forbindelse med erstatningssager, pensionssager og arbejdsevneundersøgelser oplever patienten ofte, at han eller hun bliver sendt til neurolog, psykiater og neuropsykolog uden at der foregår et samarbejde mellem eksperterne. En sagsbehandler eller lægekonsulent i et forsikringsselskab, et jobcenter eller i Arbejdsskadestyrelsen stykker derefter tingene sammen. Men i den slags sager er der behov for en specialistkonference, hvor specialisterne hører på hinanden, trækker på hinandens ressourcer og laver en fælles konklusion.”

Krop og sind skal samarbejde

Neuropsykologien har en vigtig rolle, når det gælder en neuropsykiatrisk udredning. ”Som neuropsykologer kigger vi på andre mentale funktioner end psykiateren. Det er f.eks. funktioner som at kunne huske, indlære, strukturere og koncentrere sig. Det kaldes kognition og er et andet ord for tænkning. Vi vurderer de intellektuelle funktioner og sammenholder billedet fra psykologiske tests med patientens sygehistorie og tidligere funktionsniveau,” siger specialist i neuropsykologi Line Hauptmann. Psykiateren vurderer de psykiske lidelser som f.eks. en depression. Den psykiatriske udredning består udover lange samtaler med patienten også af udfyldelse af spørgeskemaer og opgaveløsning. Neurologen koncentrerer sig mere om den fysiske del, f.eks. hvordan patienten er i stand til at gå, og hvordan vedkommendes balance, syn og hørelse fungerer. Mahmoud Ashkanian: ”Neuropsykiatri er ikke et særlig velkendt speciale. Heller ikke blandt danske læger. En del patienter har både psykiske, neuropsykologiske og neurologiske lidelser. Det er derfor en neuropsykiatrisk opgave at finde en sammenhæng mellem de forskellige symptomer for at kunne skabe et korrekt billede af patientens tilstand.” Udover neuropsykiatrisk udredning tilbyder Mentis Neuropsykiatrisk Privatklinik også forskellige behandlingsmuligheder.