Fakta

  • 1400 danskere dør hvert år af psykisk arbejdsbelastning bl.a. forårsaget af stress
  • 30.000 hospitalsindlæggelser om året pga. stress
  • 1/5 der bliver syg af stress, risikerer at miste sit job
  • 430.000 danskere, svarende til 10-12 %, oplever symptomer på alvorlig stress hver dag
  • 250.000 – 300.000 danskere lider af alvorlig stress

En række undersøgelser peger på, at flere og flere danskere bliver kronisk stressede, hvor kroppen er i alarmberedskab over flere uger. Det kan have mange årsager, men det er et tiltagende problem og noget, vi skal have bremset hurtigst muligt, siger psykolog Solveig Wandall. ”Kronisk stress har alvorlige konsekvenser for de mennesker, det går ud over. Det kan føre til angst, depression, kronisk hovedpine og mange andre alvorlige fysiske symptomer. Det er helbredstruende og gør dem, der er ramt af stress, uarbejdsdygtige. Når et stort antal af arbejdsdygtige danskere ligger syge med stress, koster det samfundet i høj grad.”

Langvarigt stress skal diagnosticeres

En af årsagerne til, at langvarigt stress ikke bliver taget alvorligt er, at det ikke har fået status som en lægelig diagnose endnu. Hvis vi gør stress til en diagnose, kan vi også begynde at udarbejde klare retningslinjer for forebyggelse og behandling, siger Solveig Wandall. ”Kronisk stress er et mere alvorligt fænomen, end folk tror, og mange ved faktisk slet ikke, hvad det er. Alene det at forklare folk, hvad der sker i kroppen, når man er stresset, er med til at give et perspektiv på symptomerne og hjælpe dem videre,” siger Solveig Wandall.

Stress koster penge

WHO har beregnet, at hvis man ikke gør noget for at modarbejde udviklingen, vil stress i 2020 være en af de største sygdomsfaktorer overhovedet. I 2006 beregnede Statens Institut for Folkesundhed, at det kostede samfundet 14 milliarder hvert år, at danskere er stressede. Siden 2006 er antallet af stressramte kun vokset. ”Det er god begyndelse at gøre det til en diagnose, men der skal sættes midler af til at forebygge kronisk stress. Hvis der bliver taget hånd om stress fra starten, kan man undgå, at folk bliver rigtigt syge, da det kan påvirke folk i flere år,” siger Solveig Wandall og slutter: ”Kronisk stress går ud over familie og pårørende og alt muligt andet. Vi skal gøre noget for at undgå det her.”

Kilde: Stressforeningen