Den sjældne Addisons sygdom giver symptomer som nedsat appetit, vægttab, mavesmerter, træthed og nedtrykthed. Det er meget uspecifikke symptomer, som kan forbindes med en række andre tilstande og lidelser. Derfor kan det være svært at se, hvornår patienten lider af Addison, siger Marianne Skovsager Andersen, specialeansvarlig overlæge og professor på Odense Universitetshospital. ”Folk kan i princippet gå rundt med sygdommen uden at gå til deres læge, men selv for læger kan sygdommen være så svær at genkende, at patienten ender med at dø af sygdommen, uden at diagnosen stilles. Så vi ved i princippet ikke, hvor mange den rammer,” siger hun og fortæller samtidig, at et kendetegnende symptom på Addisons sygdom er, at huden kan blive brunere.

Kroppen ødelægger sin egen hormonproduktion

Sygdommen opstår, når kroppens immunforsvar ødelægger produktionen af binyrebarkhormonet kortisol. ”Hvis patienten får behandling med kortisol i tide, vil det ofte hjælpe personen til at få en god livskvalitet. Nogle får ikke samme livskvalitet, som de havde før og kan have svært ved at holde et fuldtidsarbejde, men mange klarer sig rigtig godt” siger Marianne Skovsager Andersen. En nyere norsk undersøgelse viser, at omtrent 140 personer for hver million borgere har Addisons sygdom. I Danmark vil der altså være lidt over 700 personer med lidelsen, hvis man overfører forekomsten til Danmark.