Af Bo Christensen

Mange har prøvet at føle sig ensomme i en situation. Måske hvis man er alene ude at rejse, eller hvis vennerne ikke er hjemme til at fejre ens fødselsdag. Heldigvis går følelsen af ensomhed over for de fleste, men for flere hundredtusinde danskere er ensomhed en vedvarende tilstand.

”Det ligger dybt i vores psykologi, at vi har brug for at høre til og være en del af et fællesskab. Men for nogle sker det, at de mangler nære relationer eller bliver isoleret fra venner og familie af den ene eller anden grund. Manglen på nære relationer kan gøre os ensomme. Det forringer vores livskvalitet og helbred,” siger Mathias Lasgaard, seniorforsker ved Region Midts forskningshus DEFACTUM. Han forsker selv i ensomhed.

Ensomhed forkorter livet

Vedvarende ensomhed sænker levealderen og øger risikoen for at udvikle en række alvorlige sygdomme. Bl.a. derfor får vedvarende ensomhed fokus af forskere, så vi som samfund kan blive endnu bedre til at forstå og imødekomme ensomme.

”Hvis ensomhed bliver vedvarende, kan det have alvorlige konsekvenser for helbredet. Det øger bl.a. risikoen for at udvikle depression, søvnforstyrrelser, forhøjet blodtryk og hjertekar-lidelser,” siger Mathias Lasgaard. Det er altså en tilstand, vi skal tage alvorligt som samfund.

Negativt syn på ensomme

Desværre har udenlandske studier fundet, at ensomme bliver opfattet som mindre attraktive og accepterede end ikke-ensomme. Derfor kan det være stigmatiserende at være ensom og dele det med andre.

”Folk, der har erfaringer med ensomhed, siger, at det er svært at sige, at man er ensom. Det er ikke et emne, man lige snakker om til julefrokosten,” siger Mathias Lasgaard.

Er et familiemedlem ensom?

Udover at det er svært at tale om ensomhed, så er det også svært at se på folk, om de er ensomme.

”Man kan sagtens have mange relationer og stadig føle sig ensom. Det handler mere om kvaliteten af relationer end om omfanget. Der er dog særlige faktorer, som kan øge risikoen for ensomhed, som man kan holde øje med,” forklarer Mathias Lasgaard.

Forskningen har vist, at hvis man bor alene og er uden partner, så er man i større risiko for at føle sig ensomhed. Folk, der er i en arbejdsdygtig alder men står uden for arbejdsmarkedet, f.eks. førtidspensionister, bliver oftere ensomme. Etniske minoriteter er i høj grad udsatte for at føle sig ensomme. Ligesådan er folk med længerevarende psykisk lidelse. Men her kan det gå begge veje.

”Den psykiske lidelse kan gøre, at man isolerer sig og bliver ensom, men ensomhed øger også risikoen for at udvikle en psykisk lidelse,” siger Mathias Lasgaard.

Der er altså en række risikofaktorer involveret i ensomhed, og det kan være svært at gennemskue, om en ven eller et familiemedlem er blevet ramt af ensomhed.

”Hvis man som pårørende er bekymret, så er det bedste, man kan gøre, at spørge ind til det,” siger Mathias Lasgaard.

Er du ensom? Søg hjælp

Hvis man føler sig ensom, er der heldigvis hjælp at hente. Der er flere tilbud og steder for ensomme, som man kan henvende sig til. Her kan man komme i kontakt med andre, der står i samme situation, eller få hjælp til at løse sine problemer.

”Der kan være forskellige årsager til ensomhed og behov hos folk. Nogen har brug for noget og nogle har brug for noget andet. Det, der virker på nogle, virker ikke altid på andre, viser studier. Ensomhed er et komplekst problem som ofte går hånd-i-hånd med andre problemer og kalder på forskellige tiltag,” siger Mathias Lasgaard. 

Ensomhed i tal:

- Flere og flere føler sig uønsket alene.
- 350.000 mennesker i Danmark føler sig svært ensomme
- 22.000 børn og unge mellem 11-15 år føler sig ensomme
- Langvarig ensomhed er et alvorligt sundhedsmæssigt problem, der koster samfundet over 8 mia. kr. om året
- Ensomhed forøger risikoen for bl.a. forhøjet blodtryk, søvnforstyrrelser og depression
- 1 ud af 4 savner selskab ved deres aftensmåltid
- 44% ville tage imod en middagsinvitation fra en, de kun kender flygtigt
- 2200 dødsfald er årligt relateret til ensomhed

Hvis du føler dig ensom:
- Sig det højt. Helst til en anden. Det er lettere at gøre noget ved et problem, når man kalder det ved sit rigtige navn og taler om det.
- Saml mod til at gøre noget ved det. Det kræver mod at skulle opsøge mennesker og hjælp. Men du er den eneste, der kan gøre det for dig selv.
- Tag kontakt i dit netværk til et menneske, der virker rar. Eller til en organisation med et tilbud, du synes om. Brug dit mod og find tilliden frem.


Kilde: Folkebevægelsen Mod Ensomhed, Sundhedsstyrelsen, Den Nationale Sundhedsprofil 2017