Af Stine Brondbjerg

En udbredt misforståelse er, at folk med nedsat frugtbarhed ”bare” skal slappe af, så skal de nok blive gravide. En anden udbredt antagelse er, at fertilitetsbehandling er en garanti for at få børn. Ingen af delene har hold i virkeligheden, men fakta er, at en ud af fire graviditeter ender med en abort af mange forskellige årsager. Alligevel er der mange, der bliver overraskede, når de har svært ved at få børn:

”Mange unge mennesker har en utilstrækkelig viden om det at få børn, og vi oplever især, at mænd tager deres frugtbarhed for givet. Men det kan de desværre langt fra, og derfor er det vigtigt, at der bliver oplyst mere om fertilitet helt generelt,” siger Lone Schmidt, der er professor og leder af forskningsgruppen i reproduktiv sundhed ved Københavns Universitet.

Den manglende viden betyder blandt andet, at mange både par og enlige ofte kommer for sent i gang med fertilitetsbehandling.

Manglende åbenhed

Selvom 40 procent af pars nedsatte frugtbarhed skyldes mændenes sædkvalitet, så er der som regel ikke den samme forståelse for mænds sårbarhed ifølge Lone Schmidt. Mange mænd bliver således mødt med nedladende kommentarer, fordi det – helt misforstået - bliver kædet sammen med deres seksuelle formåen. Derfor holder mange det for sig selv:

”Den manglende åbenhed gør, at mange føler sig meget alene og tænker, at det kun er dem, der er ramt af nedsat frugtbarhed. Ufrivillige aborter bliver også ofte holdt hemmelige af begge køn, fordi de er så følelsesmæssigt smertefulde for de involverede,” siger Lone Schmidt.

Mænds alder spiller også ind

Der er mange faktorer, der spiller ind på fertilitet – alder er en af dem. Ifølge Lone Schmidt er det typisk kun kvinder, der spørger ind til deres alders betydning:

”Den typiske opfattelse er, at det mest er kvinders frugtbarhed, der er aldersbetinget, og at mænd kan blive ved med at få børn til de er 80 år ligesom f.eks. Charlie Chaplin. Her er det vigtigt at sige, at mandens alder også har stor betydning, ” siger Lone Schmidt og fortsætter:

”Jeg er selv blevet mor, da jeg var omkring de 40 år, så det er absolut ikke for at skabe en skræmmekampagne, at jeg opfordrer alle til at overveje børn tidligere i livet. Mit ønske er imidlertid, at vi får udbredt kendskabet til fertilitet og eventuel behandling, så det ikke kommer som en overraskelse, at det kan være svært at få børn, hvis man venter for længe”.

 

Fakta om fertilitet: 

  • Rygning og udsættelse for passiv rygning øger tiden til graviditet, risikoen for nedsat frugtbarhed og graviditetstab, og rygning kan nedsætte sædkvaliteten. 
  • Stigende alder i sig selv er en væsentlig risikofaktor for faldende frugtbarhed, særligt alder over 35 år hos kvinder og over 40-45 år hos mænd medfører nedsat frugtbarhed. 
  • Trods adgang til fertilitetsbehandling af høj kvalitet i Danmark, så er det ikke alle, men ca. 70 procent af kvinder/par, der fem år efter start på fertilitetsbehandlingen har fået mindst et barn. 

Kilde: Forebyggelse af nedsat frugtbarhed (Nielsen et al.; 2016) Rapporten kan frit downloades på www.vidensraad.dk